ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ6/7 INTRODUCTION TO COFFEE

7/7 BARISTA SKILLS FOUNDATION

24/7 GREEN COFFEE FOUNDATION

25/7 ROASTING FOUNDATION

27 & 28/7 ROASTING INTERMEDIATE

31/7 BARISTA INTERMEDIATE