ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΟΥ SCAE COFFEE DIPLOMA

Η βράβευση μας από τον SCAE ως οι πρώτοι κάτοχοι παγκοσμίως του COFFEE DIPLOMA στα πλαίσια των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Καφέ